Informácie o cenách vstupeniek

Autor: Daniel Laškody |


VYSVETLIVKY K JEDNOTLIVÝM KATEGÓRIÁM 

Kluby patriace do jednotlivých cenových kategórií
GERLACH – HC Košice, HK Nitra, HC ´05 iClinic Banská Bystrica
LOMNIČÁK – HK Dukla Trenčín, HKM Zvolen, MHK 32 Liptovský Mikuláš, HC Nové Zámky
KRIVÁŇ – MsHK Žilina, MHC Martin, HK Orange 20 

Zaradenie súperov do jednotlivých cenových kategórií vychádza z dlhodobej analýzy návštevnosti a atraktívnosti. HK Poprad nepodceňuje kvalitu súperov ich zaradením do cenových kategórii. 

OSOBA ŤZP A JEJ DOPROVOD
Osoby ŤZP sú povinné preukázať sa pri kúpe vstupenky a pri kontrole vstupenky usporiadateľom platným preukazom ŤZP, ŤZP-s a preukazom totožnosti alebo cestovným pasom. Doprovod osoby ŤZP-S, ktorým môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, má nárok na vstupenku v cene 3,00 €.

ŠTUDENT/ŽIAK NAD 130 CM
- Cenová kategória žiak platí pre žiakov základných škôl nad 130 cm, ktorým bude na základe potvrdenia o návšteve školy vydaný na sekretariáte klubu študentský preukaz, ktorým sa študent preukáže pri kúpe vstupenky. Pri kontrole vstupenky usporiadateľom je študent povinný preukázať sa študentským preukazom a platným preukazom poistenca alebo cestovným pasom.

- Cenová kategória študent platí pre študentov stredných a vysokých škôl dennej formy štúdia.
Študentom stredných škôl bude na základe potvrdenia o návšteve školy vydaný na sekretariáte klubu študentský preukaz, ktorým sa študent preukáže pri kúpe vstupenky. Pri kontrole vstupenky usporiadateľom je študent povinný preukázať sa študentským preukazom a preukazom totožnosti alebo cestovným pasom.

Študentom vysokých škôl bude na základe ISIC-u predaná vstupenka kategórie „študent“. Pri kontrole vstupenky usporiadateľom je študent povinný preukázať sa ISIC-om a preukazom totožnosti alebo cestovným pasom.

Študentom stredných škôl bude na základe ISIC-u predaná vstupenka kategórie „študent“. Pri kontrole vstupenky usporiadateľom je študent povinný preukázať sa ISIC-om a preukazom totožnosti alebo cestovným pasom. Študenti a žiaci stredných škôl, ktorí nie sú držiteľmi ISIC-u, si môžu prostredníctvom e-mailu na adrese hkpoprad@remove-this.hkpoprad.sk objednať študentský preukaz. Pri objednávke je študent povinný poslať fotokópiu potvrdenia o návšteve školy spolu s preukazom totožnosti, resp. preukazom poistenca alebo cestovným pasom. Študentské preukazy si budú môcť žiaci a študenti prevziať na sekretariáte klubu po výzve, ktorá im bude doručená e-mailom. Výdaj študentských preukazov sa uskutoční po 20. septembri 2016.

Z technických príčin nie je možné počas prvých dvoch domácich zápasov zakúpiť vstupenky v kategórii študent (žiak) pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí nevlastnia ISIC. Vstupenky bude možné zakúpiť až po vydaní preukazu.

DIEŤA DO 130 CM
Dieťa do 130 cm má nárok na bezplatný vstup, pričom vstupom jej nevzniká nárok na sedadlo.

PREDAJ VSTUPENIEK
Vstupenky si môžete zakúpiť online na www.predpredaj.sk.

Predaj vstupeniek v pokladni zimného štadióna sa počas sezóny uskutoční vždy v deň zápasu 3 hodiny pred začiatkom zápasu v pokladni B. O mimoriadnom predpredaji vstupeniek v pokladni zimného štadióna budeme vopred informovať.

VCHODY NA ZIMNÝ ŠTADIÓN
vchod č. 1 (A, C) - vstupenky zakúpene na www.predpredaj.sk, permanentky
vchod č. 2 (A) - ŤZP, vstupenky
vchod č. 3 (B) - médiá, permanentky, študenti/žiaci
vchod č. 4 (B, C) - vstupenky